HỎI ĐÁP

Cho e xin bảng giá dịch vụ quảng cáo facebook bên mình ?

Cho e xin bảng giá dịch vụ quảng cáo facebook bên mình, em cám ở nhiều ?

đã hỏi 08/11/2017
Hỏi Đáp17
Hỏi Đáp

1 Câu trả lời

phí trả facebook + 10% phí dịch vụ

đã trả lời 14/11/2017 Hỏi Đáp 17
Hỏi Đáp

Câu trả lời của Bạn

Để trả lời câu cho hỏi này, bạn phải Đăng nhập

Tôi đánh dấu câu hỏi này bởi vì ...
10 nói cho người điều hành cờ con lại

Tôi xóa câu hỏi này bởi vì ...
Tôi đánh dấu câu trả lời này vì ...
10 nói cho người điều hành cờ con lại

đánh dấu một bài viết

Bạn đã đánh dấu bài này. Nhấp vào "Hủy bỏ Flag" dưới đây sẽ loại bỏ lá cờ của bạn, do đó làm giảm tính là tốt.

Tôi xóa câu trả lời này vì ...