HỎI ĐÁP

Tôi muốn tích hợp, trỏ tên miền về website được KO ?

Tôi muốn tích hợp, trỏ tên miền về website được KO ?
đã hỏi 08/11/2015
2

1 Câu trả lời

Được, mua tên miền quốc tế 250k là ngon nhất :)

đã trả lời 10/11/2015 hoinx 14
hoinx

Câu trả lời của Bạn

Để trả lời câu cho hỏi này, bạn phải Đăng nhập

Tôi đánh dấu câu hỏi này bởi vì ...
10 nói cho người điều hành cờ con lại

Tôi xóa câu hỏi này bởi vì ...
Tôi đánh dấu câu trả lời này vì ...
10 nói cho người điều hành cờ con lại

đánh dấu một bài viết

Bạn đã đánh dấu bài này. Nhấp vào "Hủy bỏ Flag" dưới đây sẽ loại bỏ lá cờ của bạn, do đó làm giảm tính là tốt.

Tôi xóa câu trả lời này vì ...