Close
0 sản phẩm
Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Danh mục
  Filters
  Thiết lập cài đặt
  Tìm kiếm

  Điều kiện sử dụng 24g.com.vn

  I. NGUYÊN TẮC CHUNG

  1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 24g.com.vn (gọi là Thành Viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử;

  2. Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử 24g.com.vn (gọi là Sàn giao dịch TMĐT) có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

  3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT.

  II. QUI ĐỊNH CHUNG

  1. Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử là: http://24g.com.vn.

  Sàn giao dịch TMĐT 24g.com.vn do Công ty VAVVN và phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: http://24g.com.vn. Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

  2. Thành viên Sàn giao dịch TMĐT:

  Thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Sàn Giao dịch TMĐT và được Ban quản lý Sàn TMĐT 24g.com.vn (gọi là Ban Quản Lý) chính thức công nhận thông qua việc cấp Giấy chứng nhận Thành viên hoặc thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ, cho đăng sản phẩm lên Sàn giao dịch của Sàn Giao dịch TMĐT

  - Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;

  - Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch http://24g.com.vn và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT 24g.com.vn cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT 24g.com.vn

  3. Địa chỉ giao dịch: http://24g.com.vn.

  Ngoài địa chỉ trên, Sàn giao dịch TMĐT 24g.com.vn không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

  4. Lĩnh vực hoạt động của Sàn Giao dịch TMĐT:

  - Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép;

  - Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

  Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Sàn sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo quy chế này.

  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...